Pages

Labels

sacred geometry bio-architecture creation harmony holons phi venus project DNA Power Flower Stella Metaflortex Pinealis evolution genetics golden mean kundalini serpent topology weaving 0 5 BRADLEY LUDE'S VERSAL SYNERGY IN 3 DIMENSIONS Belthane Belthane celebration CHRIST ALL OF IN PHI KNIT DIE VISION Chakra's Floralia Free Energy GOD'S DIAMOND HHO HHO + O HUNAB KU OPHIUCHUS EARTH GRID ALIGNMENT FREE ENERGY GALACTIC EXUINOX CENTRE LIGHT BODY 2012 HEARTH DREAMSPELL WEAVING DIMENSIONS MAYA CALENDER ILLUSION DIVISION TIME Koninginnedag Lentefeest Mayday Power Flower Geometry Power Flower Greenhouse Queensday Queensday-Afterparty Solstice Unified Field Venus Walpurga Walpurgisnacht Walpurgisnight Wiltgroei alchemy aquaponics autovrije zondag ayahuaska balance bamboo bioarchitecture biological architecture cauldron celtic newyear ritual consciousness cosmology dark-psy domes easter celebration ecology eden fifth aniversary Funny Farm five freeman conference fysics geodesic gnosis gyroscopic spin halloween hermes hydrogen illegal fence round Eden illumination indigenous infinity kambo kampo knot art love magnets splitting molecules matrix maya mercury monkey tree frog native organic farming party perma-structure permaculture philosofy phyllomedusa bycolorl pineal gland police brutality power flower dome precession psytrance quetzalquatl remedy sabbath samhain sapo self-sustainability squatting sustainability sustenance symbioses synergy tantra thorncrown time tipi toth tree vrije mens bijeenkomst willow willow-dome woven willow dome zeitgeist movement zero

Search This Blog

Saturday, June 6, 2009

FREEMAN CONFERENCE AT THE ROUND HOOP ON INDEPENDENCE DAY!!!!!

Free Men and Women on the Land

* On the 4th OF JULY starting at 15:00

* On the Funny Farm Rondehoep West 49 in Ouderkerk a/d Amstel

This is an invitation to become part of our new world.If you have received this it means you are special or are connected to someone special.It means you are in a position to be part of the beautiful change we have been waiting for,if you wish to introduce someone you love and trust, please do!

Within our DNA a change is happening and we are becoming aware of the fact we are born free.

The control structure of humanity once implemented for our own survival has become outdated and people within the government as well are noticing the shift of consciousness which will end our dependency on money or false authority.

I must state clearly that this is not an attack on the government,from the last meeting I have learned we must love our government and forsake the paranoia's which poison our relationship between them,they too,are going through a heavy process and must be given trust and space in which they can evolve.For this reason I have decided not to release the DVD of our last conference into production,or at least anyone who is interested may have access,but my own contribution,which was driven by fear and anger shall be stricken from the record forever and noone with exception to Chiel who has an anonymous link on anarchiel.com has my permission to use materials containing my person.

If you wish to speak at our conference you may contact us,we are very happy to welcome new speakers,don't hesitate,your time is now,that being said we wish to film the proceedings,if you have a problem with being in the public eye or your information is sensitive contact us anyway,we will make arrangements.

If you have no idea what this is about,welcome!You have just activated your higher Free-quency.

With Love,Respect,Trust and Comedy;),

Devin 0622495225

Guido 0624631737

Paul 0616163999


Watch Paul Bruno - Freeman Bijeenkomst Kaugomballenfabriek.wmv in Activism & Non-Profit  |  View More Free Videos Online at Veoh.com

De mens wordt vrij geboren,
maar door registratie aan regels gebonden.
Deze registratie vindt plaats, voordat daarvoor gekozen kan worden.
Deze eenzijdige overeenkomst is onrecht geldig en fictief.
Maar zolang iedereen daarmee instemd, blijvend.
Deze bijeenkomst dient om mensen zich bewust te maken van deze overeenkomst en hun aangeboren vrijheid.
Maar met dit bewustzijn groeit ook de verantwoordelijkheid...
Hoeveel willen wij daar nu eigenlijk van?

Devin Gutelius raakte geïnspireerd door de 'Free Man' beweging in Engeland, waar inmiddels grote successen geboekt zijn.
Massa's mensen gaan daar de confrontatie aan met het 'rechts-systeem' en weigeren de boetes te betalen voor zaken waarvoor zij nooit gekozen hebben!!!
En de rechters geven hun gelijk!!!
Nadat een rechter iemand in het gelijk stelt voor een bepaalde zaak,
geld dat automatisch ook voor alle volgende zaken!
Nu is Nederland aan de beurt!
Klik hier voor een verslag van de laatste bijeenkomst in de Kaugomballenfabriek op 5 juni 2009
Klik hier voor een video ervan
Aangezien ik al een voorsprong heb op onbetaalde onrechtmatige boetes,
kan ik misschien een rol spelen in deze officiële bevrijding van de mens.
Maar alleen lukt dat niet, dus
KOMT ALLEN OP IN(TER)DEPENDENCE DAY OP DE RONDE HOEP!!!!!


De meeste mensen denken dat wij in een democratische rechtstaat leven.
Officieel is dat niet waar.
De door ons gekozen representanten van onze standpunten, de politieke partijen,
kunnen slechts SUGGESTIES doen aan onze Koningin.
De Koningin is slechts verantwoording verschuldigd aan GOD, in wiens naam zij handelt.
Dat leek lang een doodlopende weg, maar...
Aangezien GOD alles is, zijn wij allen deel van GOD.
Aangezien slechts mensen de koningin ter verantwoording kunnen roepen namens GOD,
is de Koningin dus verantwoording verschuldigd aan ONS!

Burgerlijk Ongehoorzaamheid is een Grondrecht:

Hoogleraar Kees Schuyt ontwikkelde al in de jaren zeventig een aantal criteria voor burgerlijke ongehoorzaamheid: ‘acties moeten gewetensvol zijn, geweldloos, er moet een samenhang bestaan tussen de actievorm en de doelstelling, de actievoerders moeten weloverwogen en openlijk te werk gaan, bereid zijn zich aan arrestatie en bestraffing bloot te stellen, legale middelen moeten zijn uitgeput, de rechten van anderen moeten in acht worden genomen’.

Vooral de eis dat je, als de wet is overtreden, bereid bent om je bloot te stellen aan arrestatie en vervolging is, volgens mij van groot belang. Dat betekent dat je weliswaar de wet overtreedt, maar dat je de procedures en de begrenzing van de democratische (?!) rechtsstaat (?!) erkent en aanvaardt. Dan ben je namelijk bereid je aan de straf te onderwerpen die bij wetsovertreding hoort en plaats je jezelf niet buiten of boven de wet (zoals onze Koningin Beatrix WEL doet).
tekst van Femke Halsema (Groen Links)

Volgens Wikipedia is Beatrix een tiran:
Tiran (Grieks: τύραννoς = koning, alleenheerser) was in het oude Griekenland de benaming voor een type alleenheerser dat aan de macht gekomen was niet door uitverkiezing en evenmin door erfrecht, maar door een staatsgreep, steunend op een lijfwacht of militie. Vooral in de 7e en 6e eeuw v.Chr. werden vele Griekse stadstaten door tirannen geregeerd.

Een rechtsstaat is een staat waarvan de macht gereguleerd en beperkt wordt door het recht. De rechtsstaatgedachte is ontwikkeld tegen de praktijk van absolute vorsten (zoals Lodewijk XIV tot en met Beatrix). De rechtsstaatgedachte wil willekeur voorkomen en rechtszekerheid en rechtsgelijkheid bevorderen.

In een rechtsstaat worden burgers tegen de macht van de staat beschermd door wetten. Onafhankelijke rechters kunnen bij een conflict oordelen en worden geacht de wetten te volgen. Een rechter kan bij overtredingen sancties opleggen die wettelijk geregeld zijn. Als de rechters in een staat niet onafhankelijk zijn, mag die staat geen rechtsstaat genoemd worden.

Vaak worden de begrippen democratie en rechtsstaat door elkaar gebruikt, maar een democratie hoeft niet per se een rechtsstaat te zijn, en een rechtsstaat is niet per definitie een democratie.

NEDERLAND IS OFFICIEEL GEEN DEMOCRATIE EN OOK GEEN RECHTSSTAAT!


AFPERSING MET GEWELD:

Afgelopen Hemelvaartsdag werd ik uit mijn bed gelicht door de politie, die zichzelf had binnengelaten!
Ik werd onder protest met GEWELD afgevoerd naar het bureau!
Het betrof drie boetes die ik MOEST betalen:

- 1 boete voor het rechtmatig kraken van het jaren leegstaande Dolfinarium in Zandvoort 4 jaar geleden.
- 2 boetes die mij reeds door een rechter waren kwijtgescholden, om goed te maken dat ik ten onrechte door een politie mens was mishandeld met PEPPERSPRAY!

Het Dolfinarium hadden wij officieel gekraakt en de politie had reeds leegstand geconstateerd, nadat zij hiervoor door ons waren uitgenodigd.
Na 24 uur geldt dan het 'woonrecht'.
Alleen een rechter kan daarna nog beslissen tot ontruiming als de kraak onrechtmatig is.
In dit geval wachtte de politie het oordeel van de rechter niet af,
maar verschafte zich, onrechtmatig, toegang tot de woning!
Vervolgens werden wij voor de keus gesteld:
Inpakken of mee naar het bureau!
Ik verzocht de politie, tot drie maal toe, het pand te verlaten,
maar werd gearresteerd en afgevoerd.
Ze gaven me hiervoor ook nog een boete!
Die werd gestuurd naar een pand, dat toen de boete aankwam, al door mij verlaten en daarna gesloopt was.
Toen de politie mij jaren later aanhield en mijn openstaande boetes checkte,
kreeg ik dus voor het eerst te horen van deze boete.
Ik had vanaf dat moment officieel nog twee weken om in beroep te gaan,
maar werd onterechtt met GEWELD en PEPPERSPRAY gedwongen afgevoerd!!!!!
De eerste twee boetes komen van de peppersprayende agent (eentje gaf hij me ten onrechte voor mijn werkende 'LED' licht, dat volgens hem niet officieel goedgekeurd was, de ander voor door rood rijden).
Toen de rechter van dit misdrijf op de hoogte werd gesteld,
werden deze boetes mij kwijtgescholden (een schrale troost!)
Op Hemelvaartsdag werd ik OPNIEUW MET GEWELD AFGEVOERD om deze boetes te betalen!!!!!
Ze waren wel zo vriendelijk om mij, zoals beloofd, op tijd terug te brengen voor mijn afspraak die dag met 'Free Man' organisator Devin Gutelius, om deze bijeenkomst op de Ronde Hoep te organiseren, nadat ik ONDER PROTEST, met geleend geld betaald had, aangezien ze ook nog een aan mij geleend busje in beslag mochten nemen!!!!!

Toen Stef over deze bijeenkomst hoorde borrelde deze tekst bij hem op:VRIJ

(voor Paul Bruno)

vrij van geest, vrij van blokkades, vrij van kortzichtigheid,

vrij in voelen en denken, vrij om los te laten, vrij van al het haten,

vrij om niet mee te gaan met de vastgeroeste stroom,

maar er zelf één ervaren (of scheppen) in grenzenloosheidvrij! vrij! vrij!

vrij! vrij! vrij!vrij in mening, vrij van etiketten en hokjesgeest,

vrij in het bedaren van het innerlijke beest,

vrij van angst, vrij om te trippen in het ongewisse,

zodat onvoorwaardelijke liefde het ego verbindt met het universumvrij! vrij! vrij!

vrij! vrij! vrij!vrij om mezelf open te dichten en met het vrije woord te kunnen verlichten,

vrij om het moeten te laten in een balans tussen in-en ontspanning,

vrij om nieuwe wegen in te slaan en -al rijzend- naar een hoger plan te gaan;

richting 2012

richting 2012

richting 2012

richting 2012

richting 2012

richting 2012

richting 2012"percussiedichter'' Stef Wouters

4 Juni 2009

click hier voor info over de Vrijheids Parade op het Maliveld op 26 september

Klik hier om biologische producten BTW vrij te krijgen

Click here for information about the "future" of the Funny Farm at the Round Hoop:

2 comments:

 1. Dag Paul en de anderen die in de stale wigwam op 4 juli brainstormden over hoe te handelen. Ik zie dat je de video die ik van jou maakte in de gesloten kauwgomballenfabriek in Amsterdam maakte op uitnodiging van de Zeitgeist movement nu ook op je blog te vinden is. Vrijheid is altijd al een aspect van strijd geweest en zal dat ook wel blijven. Wil je meer video's bekijken over allerlei onderwerpen, ga dan naar: www.sdnl.nl/video.html

  Vrijheid toegewenst,

  Rob Brockhus

  ReplyDelete
 2. Hello Everybody,

  Below are the most recommended BITCOIN exchangers (BUY/SELL):
  Coinbase: $1 minimum transaction
  CoinMama

  Get free bitcoins with the best Bitcoin faucet rotator:
  BEST Faucet Rotator

  ReplyDelete

About Me

My photo
Ouderkerk aan de Amstel, Noord Holland, Netherlands
Been doing all sorts of art stuff for quite a while like studying to be an art teacher, but only worked as one for 3 months. Had a company called Arti Parti-Multi Medial Happy Happenings- for 5/6 years, but got so fed up with all the paperwork I decided to focus on doing things from the heart. Squatted Amstelrust and did 24h Open Sundays for four months with a big Belthane celebration as a Grand Finale. Then squatted 'de Sollenburg', a farm further along the Amstel river where we will soon be celebrating our 3 year anniversary of living off the Main Grid since Belthane 2006. It's a paradise, including Eden's apple trees. I find or get what I need, when I need it. Been specializing in geometrical constructions from bamboo and from that developped: the Power Flower (C) Working hard on manifesting a live size bamboo dome based on the Power Flower's infinite woven structure now. POWER FLOWER'S FIRST WORDS: IO SONO THE PARENT AND CHILD OF THE HOOP, AND THE STRAIGHT LINE. FOLLOW ME TO STARDOME, OBLIVION, AND BEYOND. I AM YOUWOMANITY...

Followers

Total Pageviews